رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸
رادیو
 • سیاسی و اقتصادی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • نمایش رادیویی
 • دین و معارف اسلامی
 • ویژه برنامه مناسبتی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
برنامه ائل سوزی از هر روز به مدت 45...
برنامه قاصدک به مدت 20 دقیقه به صورت...
نمایش آخر بازی قصه آقا و خانم مسافری هست...
نمایش مرد ید
نمایش دعوت
برنامه سئوگی سارایی ویژه برنامه خانواده...
.
اجابت چاغلاری که بصورت روتین تهیه و...
هر سحرگاه ماه مبارک رمضان مهمان سفره های...
اسراف نکردن نمایندگان در تبلیغات
.
.
ویژه برنامه در خصوص انتخابات مجلس شورای...

نظرات مخاطبان

~ موج FM ردیف 94.5 Mhz ~

~ موج AM ردیف 936 khz ~

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 00:30

  ویژه اذان ظهر 90 دقیقه

 • 02:00

  سازیان 60 دقیقه

 • 03:00

  ناغیللار 10 دقیقه

 • 03:10

  جوانه های چی چست 20 دقیقه

 • 03:30

  ترنم وحی 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 04:30

  آیه ها و نکته ها 30 دقیقه

 • 05:00

  سحرله سجاده 45 دقیقه

 • 05:45

  ویژه اذان صبح 25 دقیقه

 • 06:10

  چراغ مطالعه 10 دقیقه

 • 06:20

  نغمه لر 40 دقیقه

 • 07:00

  خبر سراسری 10 دقیقه

 • 07:10

  سلام یاشایش 85 دقیقه

 • 08:35

  ایستکلر 25 دقیقه

 • 09:00

  قاصدک 30 دقیقه

 • 09:30

  شهریمیز 30 دقیقه

 • 10:00

  خبر استانی 5 دقیقه

 • 10:05

  سئوگی سارایی 55 دقیقه

 • 11:00

  جوانه های چی چست 30 دقیقه

 • 11:30

  ائل سوزی 15 دقیقه

 • 11:45

  اجابت چاغلاری 30 دقیقه

 • 12:15

  ویژه اذان ظهر 15 دقیقه

 • 12:30

  خطبه ارومیه 40 دقیقه

 • 13:10

  راه امام کلام امام + تلنگر 50 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 70 دقیقه

 • 15:10

  جوانه های چی چست 20 دقیقه

 • 15:30

  نغمه لر 30 دقیقه

 • 16:00

  اخبار استان 15 دقیقه

 • 16:15

  عصر جوانی 45 دقیقه

 • 17:00

  بیرآخشام بیرسلام 30 دقیقه

 • 17:30

  ویژه اذان مغرب 70 دقیقه

 • 18:40

  قند پارسی 20 دقیقه

 • 19:00

  اخبار استان 10 دقیقه

 • 19:10

  کندیمیز 50 دقیقه

 • 20:00

  بازپخش ائل سوزی 60 دقیقه

 • 21:00

  اخبار سراسری 35 دقیقه

 • 21:35

  این فصل را با من بخوان 10 دقیقه

 • 21:45

  اخبار کردی 15 دقیقه

 • 22:00

  شب بخیر کردی

 • 23:00

  آشوری