اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
موسیقی
  • نماهنگ
  • ارکسترال
  • موسیقی تیتراژ
  • پاپ
  • محلی
  • سنتی
  • آکاپلا
  • کودک
  • بی کلام
مدت : 00:03:08
مدت ویدئو : 00:05:00
مدت ویدئو : 00:03:34
مدت ویدئو : 00:03:41
گول بایرامی - احد تابع خیام
یاشاسین ایران - احد تابع خیام
مدت ویدئو : 00:03:24
یوز سبد غزل - احد تابع خیام
تیتراژ پایانی سریال دریا
مدّت ویدئو : 00:04:33
مدت :00:03:34
مدّت ویدئو : 00:02:27
سیزه قوربان - احد تابع خیام
مدت ویدئو : 00:03:18
مدت ویدئو : 00:02:21
مدت ویدئو : 00:04:39
اورمیه
محبت وورغونی خواننده : احد تابع خیام
مدّت : 00:03:41
لاله لی داغلار
منیم ایرانیم
وطن
البیر اولاخ
موسیقی : ارومیه م خواننده : آتیلا آفاق
یاغیش سسی - احد تابع خیام
مدت ویدئو : 00:03:19
مدت ویدئو : 00:05:00
مدت :00:04:34
مدت : 00:02:16
مدت : 00:2:45
مدت : 00:02:28
مدت : 00:02:24
یاشایش - وحید اسدالهی
حایات سسی - وحید اسدالهی
گونه باخان - علیرضا کوهکلانی
شن گون - علیرضا کوکلانی

مدت ویدئو : 00:03:08
مدّت : 00:03:18
مدت ویدئو : 00:03:38
تیتراژ پایانی سریال دریا

نظرات مخاطبان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز