دانلود کتاب مسئله حجاب استاد شهید دکتر مرتضی مطهری

 

ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل پاسخنامه 30 تیرماه 1397می باشد و  تاریخ قرعه کشی شب ولادت امام رضا (ع) دوم مرداد ماه در برنامه شبانه اولدوز

 

 

پاسخنامه

Text to Identify