جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

سریال قرارسیز

ایام هفته  ساعت‌  22

سریال قرار سیز ، یک ملودرام اجتماعی است که در 13 قسمت 40 دقیقه ای از روز سه‌شنبه ششم خرداد هرشب ساعت 22 پخش می شود .

اولدوز (شبانه)

ایام هفته به جز روزهای جمعه  ساعت‌  21

ویژه برنامه شبانگاهی اولدوز با رویکرد جدید هر شب بمدت ۵۰ دقیقه میزبان فرمانداران ، کارآفرینان ، هنرمندان و فرهیختگان و چهره های شاخص شهرستانی خواهد...

اذان نغمه سی

هر روز به جز روزهای جمعه  ساعت‌  12:45

ویژه برنامه اذان نغمه سی در تمامی ایام هفته به غیر از روزهای جمعه نیم ساعت قبل از اذان ظهر، از شبکه استانی سیمای آذربایجان غربی تهیه و پخش می شود .

ائویمیز (خانواده)

ایام هفته به جز روزهای جمعه  ساعت‌  11

برنامه خانواده در جهت افزایش دانش و آگاهی اعضای خانواده و ارتقاء سطح زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی با بهره گیری از کارشناسان مجرب و استید دانشگاه و...

.
.
.
.

 

http://urmia.irib.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%C2%AB%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?redirect=http%3A%2F%2Furmia.irib.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25DB%258C%25DA%2598%25D9%2587%3Fp_p_id%3D3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Done-column-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_keywords%3D%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_assetCategoryIds%3D16127%252C16132%252C16128%252C16134%252C16131%252C16133%252C16130%252C424667%252C424670%252C424671%252C30726460%252C130353152%252C30727128%252C424669%252C424668%252C182005186%252C212961328%252C245953086%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch

نظرات مخاطبان

اوقات به افق :  ارومیه


04:16:14 اذان صبح
06:08:39 طلوع آفتاب
13:28:37 اذان ظهر
20:48:48 غروب آفتاب
21:09:20 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  ادامه سینمایی 60 دقیقه

 • 01:00

  مستند خارجی 45 دقیقه

 • 01:45

  سریال قرارسیز 90 دقیقه

 • 03:15

  محصولات خارجی 30 دقیقه

 • 03:45

  سحرگاهان 15 دقیقه

 • 04:00

  ویژه اذان صبح 15 دقیقه

 • 04:15

  دعای عهد 30 دقیقه

 • 04:45

  سینمایی 90 دقیقه

 • 06:15

  سخنرانی 45 دقیقه

 • 07:00

  هر روز ورزش 15 دقیقه

 • 07:15

  سریال قهرمان 75 دقیقه

 • 08:30

  سحریز خیر 60 دقیقه

 • 09:30

  دنیای سبزتر 30 دقیقه

 • 10:00

  انیمیشن 60 دقیقه

 • 11:00

  ائویمیز (زنده) 45 دقیقه

 • 11:45

  حرف آخر 15 دقیقه

 • 12:00

  سریال قرارسیز 45 دقیقه

 • 12:45

  اذان نغمه سی 30 دقیقه

 • 13:15

  ویژه اذان ظهر 15 دقیقه

 • 13:30

  فیلم سینمایی 120 دقیقه

 • 15:30

  نوژین 30 دقیقه

 • 16:00

  انیمیشن 60 دقیقه

 • 17:00

  حرف آخر 30 دقیقه

 • 17:30

  رویای خاک 30 دقیقه

 • 18:00

  سریال قهرمان 60 دقیقه

 • 19:00

  آغازی دوباره 30 دقیقه

 • 19:30

  حدیث نور 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 15 دقیقه

 • 20:15

  نعمتی به نام کلزا 30 دقیقه

 • 20:45

  ویژه اذان مغرب 30 دقیقه

 • 21:15

  اولدوز (شبانه) 45 دقیقه

 • 22:00

  سریال قرارسیز 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری 15 دقیقه

 • 23:15

  سینمایی