تاريخچه صداوسيماي مركز آذربايجان غربي

 

1- تاريخچه راديو:

سال 1326 را مي توان نقطه آغازي براي تاسيس راديو در شهر اروميه دانست . در آن زمان اروميه داراي فرستنده اي نبود اما اقداماتي در جهت پخش برنامه هاي راديو تهران واخبار شهري صورت گرفت كه نتيجه آن نصب تعدادي بلندگو در نقاط مختلف شهر بود كه در ساعاتي از روز بخشي از برنامه هاي راديو تهران بوسيله يك دستگاه گيرنده راديويي دريافت و براي مردمي كه پيرامون بلندگوها اجتماع مي كردند پخش مي شد . علاوه برآن ، اخبار شهري نيز بطور زنده با استفاده از بلندگوهاي موجود به آگاهي مردم مي رسيد .

در سال 1330 اروميه براي نخستين بار داراي فرستنده راديويي شد . كه روزانه به مدت 5/1 ساعت برنامه راديويي پخش مي كرد .

در سال 1337 فرستنده مستقل راديويي با قدرت 400 وات در اروميه تاسيس شد و در 27 دي ماه همان سال پخش اولين برنامه راديويي از اين فرستنده انجام پذيرفت . در سال 1347 فرستنده10 كيلوواتي در اين نقطه از كشور آغاز به كار كرد از آغاز سال 1363 عمليات ساختماني ايستگاه فرستنده 50 كيلو واتي موج متوسط اروميه براي پخش برنامه هاي ملي و برونمرزي مركز اروميه آغاز شد .

در حال حاضر صداي مركز آذربايجان غربي داراي يك فرستنده جديد اصلي به قدرت 300 كيلو وات كه بر روي موج متوسط فركانس 936 كيلو هرتز بصورت 24 ساعت برنامه پخش مي كند .

 

2- تاريخچه تلويزيون :

در 18 مرداد سال 1347 اولين مركز تلويزيوني استاني كشور در اروميه راه اندازي شد كه ضمن پخش برنامه هاي محلي و برنامه هاي شبكه اول تلويزيون را تقويت و در منطقه شمال غرب كشور پخش مي کرد .

بهره برداري از ساختمان جام جم در اروميه با سيستم پخش سياه و سفيد درسال 1352 و راه اندازي فرستنده شبكه دوم اروميه آخرين اقدامات انجام شده در زمينه گسترش راديو و تلويزيون در آذربايجان غربي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بود .

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي روند توسعه همانند ساير زمينه ها شتاب قابل توجهي بر گسترش امكانات راديو و تلويزيون به خود گرفت .

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با بهره برداري از طرح سيگنال رساني ماهواره اي شبكه هاي ملي امكان احداث ايستگاههاي كوچك تلويزيوني در اذربايجان غربي فراهم شد كه  اين دستاورد به لحاظ كوهستاني بودن استان نقش اساسي در گسترش برنامه هاي صداوسيما ايفا كرد .

راه اندازي فرستنده شبكه سوم سيما در سال 1372 ، افتتاح شبكه 4 سيما در سال 1375 ، اغاز به كار شبكه استان سيماي مركز اذربايجان غربي در سال 1377 ، راه اندازي فرستنده ويژه شبكه خبر در سال 1378 و افتتاح شبكه استاني صداي مركز آذربايجانغربي در سال 1381 ، مجهز شدن مركز به سيستم ارسال ماهواره اي به عنوان اولين مركز در سطح كشور در سال 1382 كه با اين تحول عظيم تمامي نقاط كور استان به سبب كوهستاني بودن منطقه توانايي دريافت صداوتصوير شبكه استاني سيما و شبكه استاني صدا را پيدا نمودند .

در ادامه روند توسعه در سال 1384 مركز آذربايجان غربي مجهز به سيستم انتقال فيبر نوري به عنوان اولين استان در كشور گرديد .

راه اندازي 65 ايستگاه ماهواره اي در چهار چوب طرح p.1000 آغاز پخش ماهواره اي به طريق ديجيتال و راه اندازي سايت پرسرعت اينترنت تجهيز استوديوهاي توليد و پخش صدا از آنالوگ به ديجيتال در سال 1386 از مهمترين دستاوردهاي به شمار مي رود . مركز آذربايجان غربي هم اكنون علاوه بر تقويت و پخش برنامه هاي هشت شبكه راديويي و هشت شبكه تلويزيوني سراسري در بستر آنالوگ در اكثر شهرهاي استان و نيز 18 شبكه تلويزيوني و 16 شبكه راديويي در بستر ديجيتال در 60 درصد استان ، روزانه 20 ساعت برنامه راديويي و 20 ساعت برنامه تلويزيوني از شبكه هاي استاني صداوسيما پخش مي كند.