جهش تولید | دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹

محتوا با برچسب نتایج مسابقات تلویزیون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب نتایج مسابقات تلویزیون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب نتایج مسابقات تلویزیون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب نتایج مسابقات تلویزیون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


05:46:44 اذان صبح
07:18:29 طلوع آفتاب
12:16:26 اذان ظهر
17:14:04 غروب آفتاب
17:33:14 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  فیلم سینمایی 75 دقیقه

 • 01:15

  آوازهای سرزمین من 30 دقیقه

 • 01:45

  مسابقه خانه ما 60 دقیقه

 • 02:45

  اولدوز 45 دقیقه

 • 03:30

  مدرسه عشق 30 دقیقه

 • 04:00

  ترتیل قرآن 75 دقیقه

 • 05:15

  سحرگاهان 15 دقیقه

 • 05:30

  ویژه اذان صبح 30 دقیقه

 • 06:00

  مستند سیزده پنجاه و نه 60 دقیقه

 • 07:00

  هر روز ورزش 15 دقیقه

 • 07:15

  فرقه های سری 30 دقیقه

 • 07:45

  مجموعه باجانقلار 3 45 دقیقه

 • 08:30

  مکتب عشق 60 دقیقه

 • 09:30

  کردی 30 دقیقه

 • 10:00

  گنج بی انتها 30 دقیقه

 • 10:30

  سلام اوشاقلار 30 دقیقه

 • 11:00

  باخیش 30 دقیقه

 • 11:30

  اذان نغمه سی 30 دقیقه

 • 12:00

  ویژه اذان ظهر 105 دقیقه

 • 13:45

  فیلم سینمایی 105 دقیقه

 • 15:30

  کارنامه 100 30 دقیقه

 • 16:00

  کردی 45 دقیقه

 • 16:45

  باخیش 45 دقیقه

 • 17:30

  ویژه اذان مغرب 30 دقیقه

 • 18:00

  ائویمیز 15 دقیقه

 • 18:15

  باخیش 45 دقیقه

 • 19:00

  در مسیر توسعه 60 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  آنایوردوم 30 دقیقه

 • 21:00

  اولدوز (زنده) 60 دقیقه

 • 22:00

  سریال باجاناقلار 3 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری 15 دقیقه

 • 23:15

  کارنامه 100

 • 23:30

  سینمایی

محتوا با برچسب نتایج مسابقات تلویزیون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد