جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

محتوا با برچسب دارلک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دارلک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دارلک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


05:47:37 اذان صبح
07:19:30 طلوع آفتاب
12:16:44 اذان ظهر
17:13:39 غروب آفتاب
17:32:52 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  فیلم سینمایی 75 دقیقه

 • 01:15

  آوازهای سرزمین من 30 دقیقه

 • 01:45

  مسابقه خانه ما 60 دقیقه

 • 02:45

  اولدوز 45 دقیقه

 • 03:30

  مدرسه عشق 30 دقیقه

 • 04:00

  ترتیل قرآن 45 دقیقه

 • 04:45

  چراغ قوه 30 دقیقه

 • 05:15

  سحرگاهان 15 دقیقه

 • 05:30

  ویژه اذان صبح 30 دقیقه

 • 06:00

  مستند سیزده پنجاه و نه 60 دقیقه

 • 07:00

  هر روز ورزش 15 دقیقه

 • 07:15

  فرقه های سری 30 دقیقه

 • 07:45

  مجموعه باجانقلار 3 45 دقیقه

 • 08:30

  مکتب عشق 60 دقیقه

 • 09:30

  کردی 30 دقیقه

 • 10:00

  گنج بی انتها 30 دقیقه

 • 10:30

  سلام اوشاقلار 30 دقیقه

 • 11:00

  آنایوردوم 30 دقیقه

 • 11:30

  اذان نغمه سی 30 دقیقه

 • 12:00

  ویژه اذان ظهر 105 دقیقه

 • 13:45

  فیلم سینمایی 105 دقیقه

 • 15:30

  کارنامه 100 30 دقیقه

 • 16:00

  کردی 45 دقیقه

 • 16:45

  آنایوردوم 45 دقیقه

 • 17:30

  ویژه اذان مغرب 30 دقیقه

 • 18:00

  ائویمیز 45 دقیقه

 • 18:45

  روایت بسیج 30 دقیقه

 • 19:15

  چراغ قوه 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  گفتگوی ویژه خبری 30 دقیقه

 • 21:00

  اولدوز (زنده) 60 دقیقه

 • 22:00

  سریال سن سیز 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری 15 دقیقه

 • 23:15

  کارنامه 100

 • 23:30

  سینمایی

محتوا با برچسب دارلک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد