جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب بیماران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بیماران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بیماران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

http://urmia.irib.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%C2%AB%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?redirect=http%3A%2F%2Furmia.irib.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25DB%258C%25DA%2598%25D9%2587%3Fp_p_id%3D3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Done-column-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_keywords%3D%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_assetCategoryIds%3D16127%252C16132%252C16128%252C16134%252C16131%252C16133%252C16130%252C424667%252C424670%252C424671%252C30726460%252C130353152%252C30727128%252C424669%252C424668%252C182005186%252C212961328%252C245953086%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch

محتوا با برچسب بیماران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


05:29:51 اذان صبح
07:01:13 طلوع آفتاب
13:30:55 اذان ظهر
20:01:15 غروب آفتاب
20:19:11 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی دور دنیا در 80 روز 60 دقیقه

 • 01:00

  خنده بازار 60 دقیقه

 • 02:00

  مستند چهارسوی علم 45 دقیقه

 • 02:45

  کوک دل 30 دقیقه

 • 03:15

  سریال خروس 45 دقیقه

 • 04:00

  سینمایی تکرار روز قبل 90 دقیقه

 • 05:30

  ویژه اذان صبح 45 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  سخنرانی مذهبی 30 دقیقه

 • 07:00

  دعای ندبه 15 دقیقه

 • 07:15

  سریال تورشاشیرین (تکرار) 45 دقیقه

 • 08:00

  چهارسوی علم 60 دقیقه

 • 09:00

  شاد یاشا 60 دقیقه

 • 10:00

  انیمیشن کودک 60 دقیقه

 • 11:00

  سریال خروس 60 دقیقه

 • 12:00

  مستند خارجی 50 دقیقه

 • 12:50

  مناجات امیرالمومنین 40 دقیقه

 • 13:30

  ویژه اذان ظهر 15 دقیقه

 • 13:45

  سینمایی دور دنیا در 80 روز (تکرار) 105 دقیقه

 • 15:30

  پنجره - کردی 30 دقیقه

 • 16:00

  انیمیشن 75 دقیقه

 • 17:15

  طنز پیشگان 30 دقیقه

 • 17:45

  والیبال در سالهای گذشته 45 دقیقه

 • 18:30

  سریال تورشاشیرین (تکرار) 45 دقیقه

 • 19:15

  مستند تامینی 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 15 دقیقه

 • 20:15

  ویژه اذان مغرب 15 دقیقه

 • 20:30

  میعاد عشق 30 دقیقه

 • 21:00

  مسابقه فرمانده 60 دقیقه

 • 22:00

  سریال تورشاشیرین 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری 15 دقیقه

 • 23:15

  سینمایی غرش استوایی

محتوا با برچسب بیماران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد