رونق تولید ملی | جمعه، ۲۷ دی ۱۳۹۸

محتوا با برچسب اماکنتاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اماکنتاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اماکنتاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اماکنتاریخی.

مرمت و بازسازی 2 هزار اثر تاریخی در کشور

طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی کشور در خوی از مرمت و بازسازی 2هزار اثر تاریخی در کشور با اعتبار یک هزار و 500 میلیارد ریال خبر داد.سه‌شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

مشاهده آرشیو

محتوا با برچسب اماکنتاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اماکنتاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اماکنتاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اماکنتاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

 

http://urmia.irib.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%C2%AB%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?redirect=http%3A%2F%2Furmia.irib.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25DB%258C%25DA%2598%25D9%2587%3Fp_p_id%3D3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Done-column-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_keywords%3D%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_assetCategoryIds%3D16127%252C16132%252C16128%252C16134%252C16131%252C16133%252C16130%252C424667%252C424670%252C424671%252C30726460%252C130353152%252C30727128%252C424669%252C424668%252C182005186%252C212961328%252C245953086%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch

محتوا با برچسب اماکنتاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


06:11:04 اذان صبح
07:42:58 طلوع آفتاب
12:39:47 اذان ظهر
17:36:52 غروب آفتاب
17:56:05 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  ادامه سینمایی تیرباران 45 دقیقه

 • 00:45

  نواب 60 دقیقه

 • 01:45

  سریال هشت ونیم 60 دقیقه

 • 02:45

  ایران قم 45 دقیقه

 • 03:30

  سینمایی تکرار روز قبل 105 دقیقه

 • 05:15

  سحرگاهان 15 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  ویژه اذان صبح 30 دقیقه

 • 06:30

  ایران قم 45 دقیقه

 • 07:15

  هر روز ورزش 15 دقیقه

 • 07:30

  دعای ندبه 60 دقیقه

 • 08:30

  سریال نزدیکی های بهشت 75 دقیقه

 • 09:45

  انیمیشن کودک 75 دقیقه

 • 11:00

  سریال هشت ونیم 90 دقیقه

 • 12:30

  مناجات امیر 30 دقیقه

 • 13:00

  دیاربه دیار 45 دقیقه

 • 13:45

  سینمایی تیرباران 90 دقیقه

 • 15:15

  نوژین 45 دقیقه

 • 16:00

  سریال نزدیکی های بهشت 45 دقیقه

 • 16:45

  ایستگاه 45 دقیقه

 • 17:30

  ویژه اذان مغرب 30 دقیقه

 • 18:00

  حرف آخر 30 دقیقه

 • 18:30

  سریال پلیس ساحلی 60 دقیقه

 • 19:30

  نسل انقلاب 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  میعاد عشق 30 دقیقه

 • 21:00

  سیری در ورزش 120 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری 15 دقیقه

 • 23:15

  سینمایی

محتوا با برچسب اماکنتاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد