جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

محتوا با برچسب آزادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آزادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آزادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


05:51:03 اذان صبح
07:23:29 طلوع آفتاب
12:18:02 اذان ظهر
17:12:20 غروب آفتاب
17:31:41 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  فیلم سینمایی 75 دقیقه

 • 01:15

  آوازهای سرزمین من 30 دقیقه

 • 01:45

  مسابقه خانه ما 60 دقیقه

 • 02:45

  طنزپیشگان 45 دقیقه

 • 03:30

  مستند خانه سیزده 30 دقیقه

 • 04:00

  ترتیل قرآن 90 دقیقه

 • 05:30

  سحرگاهان 15 دقیقه

 • 05:45

  ویژه اذان صبح 15 دقیقه

 • 06:00

  پارک های ملی آمریکا 60 دقیقه

 • 07:00

  هر روز ورزش 15 دقیقه

 • 07:15

  والیبال آرشیوی 30 دقیقه

 • 07:45

  سریال سن سیز 45 دقیقه

 • 08:30

  سحریز خیر 60 دقیقه

 • 09:30

  کردی 60 دقیقه

 • 10:30

  سلام اوشاقلار 30 دقیقه

 • 11:00

  کوله گرد 30 دقیقه

 • 11:30

  اذان نغمه سی 30 دقیقه

 • 12:00

  ویژه اذان ظهر 30 دقیقه

 • 12:30

  ائویمیز (زنده) 75 دقیقه

 • 13:45

  فیلم سینمایی 105 دقیقه

 • 15:30

  کارنامه 100 30 دقیقه

 • 16:00

  کردی 45 دقیقه

 • 16:45

  کوله پشتی 45 دقیقه

 • 17:30

  ویژه اذان مغرب 30 دقیقه

 • 18:00

  ائویمیز 30 دقیقه

 • 18:30

  در مسیر تندرستی 30 دقیقه

 • 19:00

  نسیم 30 دقیقه

 • 19:30

  حدیث نور 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  چالدران 30 دقیقه

 • 21:00

  اولدوز (زنده) 60 دقیقه

 • 22:00

  سریال سن سیز 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری 15 دقیقه

 • 23:15

  کارنامه 100

 • 23:30

  سینمایی

محتوا با برچسب آزادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد