جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

محتوا با برچسب گندم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب گندم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب گندم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


05:36:36 اذان صبح
07:03:26 طلوع آفتاب
12:42:26 اذان ظهر
18:22:00 غروب آفتاب
18:39:40 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی 60 دقیقه

 • 01:00

  ترانه باران 105 دقیقه

 • 02:45

  اولدوز 60 دقیقه

 • 03:45

  مستند ایران زنجان 30 دقیقه

 • 04:15

  ترتیل قرآن 75 دقیقه

 • 05:30

  ویژه اذان صبح 30 دقیقه

 • 06:00

  اذان نغمه سی 60 دقیقه

 • 07:00

  هرروز ورزش 30 دقیقه

 • 07:30

  سریال بخته ور 60 دقیقه

 • 08:30

  سحریز خیر 60 دقیقه

 • 09:30

  کردی 30 دقیقه

 • 10:00

  سفرهای چی باد 15 دقیقه

 • 10:15

  سلام اوشاقلار 45 دقیقه

 • 11:00

  کوله پشتی 60 دقیقه

 • 12:00

  اذان نغمه سی 30 دقیقه

 • 12:30

  ویژه اذان ظهر 30 دقیقه

 • 13:00

  ائویمیز (زنده) 45 دقیقه

 • 13:45

  کارنامه 100 15 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  کارنامه 100 45 دقیقه

 • 16:15

  سفرهای چی باد 15 دقیقه

 • 16:30

  کردی 30 دقیقه

 • 17:00

  کنکور آسان است 30 دقیقه

 • 17:30

  ائویمیز (تکرار) 60 دقیقه

 • 18:30

  ویژه اذان مغرب 30 دقیقه

 • 19:00

  تکاپوی صنعت 30 دقیقه

 • 19:30

  حدیث نور 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  دامپزشکی در مسیر توسعه 30 دقیقه

 • 21:00

  اولدوز (زنده) 60 دقیقه

 • 22:00

  سریال بخته ور 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری

 • 23:30

  سینمایی

محتوا با برچسب گندم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد