جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

محتوا با برچسب کودک و خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کودک و خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کودک و خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


05:36:36 اذان صبح
07:03:26 طلوع آفتاب
12:42:26 اذان ظهر
18:22:00 غروب آفتاب
18:39:40 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی 60 دقیقه

 • 01:00

  ترانه باران 105 دقیقه

 • 02:45

  اولدوز 60 دقیقه

 • 03:45

  مستند ایران زنجان 30 دقیقه

 • 04:15

  ترتیل قرآن 75 دقیقه

 • 05:30

  ویژه اذان صبح 30 دقیقه

 • 06:00

  اذان نغمه سی 60 دقیقه

 • 07:00

  هرروز ورزش 30 دقیقه

 • 07:30

  سریال بخته ور 60 دقیقه

 • 08:30

  سحریز خیر 60 دقیقه

 • 09:30

  کردی 30 دقیقه

 • 10:00

  سفرهای چی باد 15 دقیقه

 • 10:15

  سلام اوشاقلار 45 دقیقه

 • 11:00

  کوله پشتی 60 دقیقه

 • 12:00

  اذان نغمه سی 30 دقیقه

 • 12:30

  ویژه اذان ظهر 30 دقیقه

 • 13:00

  ائویمیز (زنده) 45 دقیقه

 • 13:45

  کارنامه 100 15 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  کارنامه 100 45 دقیقه

 • 16:15

  سفرهای چی باد 15 دقیقه

 • 16:30

  کردی 30 دقیقه

 • 17:00

  کنکور آسان است 30 دقیقه

 • 17:30

  ائویمیز (تکرار) 60 دقیقه

 • 18:30

  ویژه اذان مغرب 30 دقیقه

 • 19:00

  تکاپوی صنعت 30 دقیقه

 • 19:30

  حدیث نور 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  دامپزشکی در مسیر توسعه 30 دقیقه

 • 21:00

  اولدوز (زنده) 60 دقیقه

 • 22:00

  سریال بخته ور 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری

 • 23:30

  سینمایی

محتوا با برچسب کودک و خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد