سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

محتوا با برچسب والیبال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب والیبال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب والیبال.

محتوا با برچسب والیبال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


05:28:09 اذان صبح
06:59:47 طلوع آفتاب
13:30:39 اذان ظهر
20:02:09 غروب آفتاب
20:20:08 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سریال سنه خاطیر 30 دقیقه

 • 00:30

  مدرسه جنگلی اورانگوتانها 60 دقیقه

 • 01:30

  ترانه باران 60 دقیقه

 • 02:30

  نوروز گولو (تکرار) 60 دقیقه

 • 03:30

  مستند بررسی سانحه هوایی 60 دقیقه

 • 04:30

  ترتیل قرآن 90 دقیقه

 • 06:00

  ویژه اذان صبح 30 دقیقه

 • 06:30

  اذان نغمه سی 45 دقیقه

 • 07:15

  هرروز ورزش 15 دقیقه

 • 07:30

  مستند ایرانگرد 60 دقیقه

 • 08:30

  سریال سنه خاطیر (تکرار) 60 دقیقه

 • 09:30

  آوای کهن 30 دقیقه

 • 10:00

  انیمیشن 90 دقیقه

 • 11:30

  سریال غیر علنی 60 دقیقه

 • 12:30

  ائویمیز (زنده) 60 دقیقه

 • 13:30

  ویژه اذان ظهر 30 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی 105 دقیقه

 • 15:45

  کردی 30 دقیقه

 • 16:15

  سلام اوشاقلار 60 دقیقه

 • 17:15

  سریال سنه خاطیر (تکرار) 45 دقیقه

 • 18:00

  ائویمیز (تکرار) 45 دقیقه

 • 18:45

  نگاتیو 15 دقیقه

 • 19:00

  آنایوردوم 45 دقیقه

 • 19:45

  ویژه اذان مغرب 15 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  شادمانه 30 دقیقه

 • 21:00

  نوروز گولو (زنده) 75 دقیقه

 • 22:15

  مستند سلماس 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری

 • 23:15

  سریال سنه خاطیر

محتوا با برچسب والیبال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد