جهش تولید | جمعه، ۲۰ تیر ۱۳۹۹

محتوا با برچسب انتخابات مجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب انتخابات مجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب انتخابات مجلس.

 

http://urmia.irib.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%C2%AB%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?redirect=http%3A%2F%2Furmia.irib.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25DB%258C%25DA%2598%25D9%2587%3Fp_p_id%3D3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Done-column-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_keywords%3D%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_assetCategoryIds%3D16127%252C16132%252C16128%252C16134%252C16131%252C16133%252C16130%252C424667%252C424670%252C424671%252C30726460%252C130353152%252C30727128%252C424669%252C424668%252C182005186%252C212961328%252C245953086%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch

محتوا با برچسب انتخابات مجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


04:26:31 اذان صبح
06:17:35 طلوع آفتاب
13:35:17 اذان ظهر
20:52:40 غروب آفتاب
21:12:58 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  ادامه سریال 30 دقیقه

 • 00:30

  خنده بازار 45 دقیقه

 • 01:15

  مستند 45 دقیقه

 • 02:00

  دل افروزان 30 دقیقه

 • 02:30

  سریال دخترم نرگس 45 دقیقه

 • 03:15

  داستان غذاها 30 دقیقه

 • 03:45

  سحرگاهان 30 دقیقه

 • 04:15

  ویژه اذان صبح 15 دقیقه

 • 04:30

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 04:45

  سینمایی 105 دقیقه

 • 06:30

  سخنرانی مذهبی 15 دقیقه

 • 06:45

  دعای ندبه 45 دقیقه

 • 07:30

  سریال هوش سیاه 75 دقیقه

 • 08:45

  مستند 30 دقیقه

 • 09:15

  انیمیشن 105 دقیقه

 • 11:00

  ائویمیز 60 دقیقه

 • 12:00

  سریال دخترم نرگس 60 دقیقه

 • 13:00

  مناجات امیرالمومنین 15 دقیقه

 • 13:15

  ویژه اذان ظهر 15 دقیقه

 • 13:30

  فیلم سینمایی 105 دقیقه

 • 15:15

  هد هد 90 دقیقه

 • 16:45

  مسابقه فرمانده 15 دقیقه

 • 17:00

  بیزیم ائللر 60 دقیقه

 • 18:00

  سریال هوش سیاه 60 دقیقه

 • 19:00

  شاد یاشا 60 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  میعاد عشق 15 دقیقه

 • 20:45

  ویژه اذان مغرب 45 دقیقه

 • 21:30

  در مسیر سنگ سرخ 30 دقیقه

 • 22:00

  سیری در ورزش 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری

 • 23:15

  سریال دخترم نرگس

محتوا با برچسب انتخابات مجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد