جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

محتوا با برچسب زلزله نگاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب زلزله نگاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب زلزله نگاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


05:18:40 اذان صبح
06:46:16 طلوع آفتاب
12:14:03 اذان ظهر
17:41:19 غروب آفتاب
17:59:15 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  فیلم سینمایی 75 دقیقه

 • 01:15

  عکاسی زیارتی 45 دقیقه

 • 02:00

  حدیث سرو 30 دقیقه

 • 02:30

  سریال آیریلیق 45 دقیقه

 • 03:15

  مثل باران 30 دقیقه

 • 03:45

  ترتیل قرآن 60 دقیقه

 • 04:45

  سحرگاهان 15 دقیقه

 • 05:00

  ویژه اذان صبح 15 دقیقه

 • 05:15

  سینمایی 135 دقیقه

 • 07:30

  هرروز ورزش 15 دقیقه

 • 07:45

  سریال آیریلیق 45 دقیقه

 • 08:30

  این روزها 30 دقیقه

 • 09:00

  رسم عاشقی 75 دقیقه

 • 10:15

  انیمیشن 45 دقیقه

 • 11:00

  سریال شکوه زندگی 45 دقیقه

 • 11:45

  اذان نغمه سی 30 دقیقه

 • 12:15

  ویژه اذان ظهر 30 دقیقه

 • 12:45

  ائویمیز 45 دقیقه

 • 13:30

  فرش های پرده ای 15 دقیقه

 • 13:45

  فیلم سینمایی 105 دقیقه

 • 15:30

  نجوای عاشقانه 30 دقیقه

 • 16:00

  کردی 30 دقیقه

 • 16:30

  انیمیشن آقای مهربان 90 دقیقه

 • 18:00

  ویژه اذان مغرب 30 دقیقه

 • 18:30

  طریق هجرت 60 دقیقه

 • 19:30

  فرش آهنین 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  حدیث محدث 30 دقیقه

 • 21:00

  اولدوز (زنده) 60 دقیقه

 • 22:00

  سریال آیریلیق 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری 15 دقیقه

 • 23:15

  کارنامه 100

 • 23:30

  سینمایی

محتوا با برچسب زلزله نگاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد