جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب زلزله نگاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب زلزله نگاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب زلزله نگاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

http://urmia.irib.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%C2%AB%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?redirect=http%3A%2F%2Furmia.irib.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25DB%258C%25DA%2598%25D9%2587%3Fp_p_id%3D3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Done-column-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_keywords%3D%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_assetCategoryIds%3D16127%252C16132%252C16128%252C16134%252C16131%252C16133%252C16130%252C424667%252C424670%252C424671%252C30726460%252C130353152%252C30727128%252C424669%252C424668%252C182005186%252C212961328%252C245953086%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch

محتوا با برچسب زلزله نگاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


05:51:51 اذان صبح
07:20:25 طلوع آفتاب
13:34:39 اذان ظهر
19:49:31 غروب آفتاب
20:07:08 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی تخم طلا 105 دقیقه

 • 01:45

  ایرانگرد 60 دقیقه

 • 02:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 03:15

  سریال خوب، بد، زشت 60 دقیقه

 • 04:15

  سینمایی تکرار روز قبل 105 دقیقه

 • 06:00

  ویژه اذان صبح 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  سخنرانی مذهبی 45 دقیقه

 • 07:15

  هرروز ورزش 15 دقیقه

 • 07:30

  ایرانگرد 60 دقیقه

 • 08:30

  سریال خام خیال (تکرار) 75 دقیقه

 • 09:45

  انیمیشن کودک 15 دقیقه

 • 10:00

  انیمیشن کودک 60 دقیقه

 • 11:00

  سریال خوب، بد، زشت 75 دقیقه

 • 12:15

  ائویمیز (زنده) 75 دقیقه

 • 13:30

  ویژه اذان ظهر 15 دقیقه

 • 13:45

  سینمایی تخم طلا 135 دقیقه

 • 16:00

  انیمیشن کودک 75 دقیقه

 • 17:15

  ائویمیز (تکرار) 45 دقیقه

 • 18:00

  مستند آنام ارس (تکرار) 30 دقیقه

 • 18:30

  سریال خام خیال (تکرار) 45 دقیقه

 • 19:15

  مستند گذر از دره ها 30 دقیقه

 • 19:45

  ویژه اذان مغرب 15 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 21:00

  یازنفسی(زنده) 120 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری 15 دقیقه

 • 23:15

  سریال خام خیال

محتوا با برچسب زلزله نگاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد