رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۸

محتوا با برچسب رهبر معظم انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب رهبر معظم انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب رهبر معظم انقلاب.

پیام رهبر معظم انقلاب درپی جاری شدن سیل در استانهای آذربایجان شرقی و غربی:

وظیفه فوری مسئولان کمک به آسیب دیدگان استیک‌شنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

مشاهده آرشیو

محتوا با برچسب رهبر معظم انقلاب.

توزیع هدایای تحصیلی رهبرمعظم انقلاب در مناطق محروم چالدران 95/07/07

توزیع هدایای تحصیلی رهبرمعظم انقلاب در مناطق محروم چالدرانچهارشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۵

مشاهده آرشیو

محتوا با برچسب رهبر معظم انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب رهبر معظم انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب رهبر معظم انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

 

http://urmia.irib.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%C2%AB%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?redirect=http%3A%2F%2Furmia.irib.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25DB%258C%25DA%2598%25D9%2587%3Fp_p_id%3D3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Done-column-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_keywords%3D%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_assetCategoryIds%3D16127%252C16132%252C16128%252C16134%252C16131%252C16133%252C16130%252C424667%252C424670%252C424671%252C30726460%252C130353152%252C30727128%252C424669%252C424668%252C182005186%252C212961328%252C245953086%26_3_INSTANCE_W2tYnscm1kM3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch

محتوا با برچسب رهبر معظم انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اوقات به افق :  ارومیه


05:35:56 اذان صبح
07:05:55 طلوع آفتاب
12:13:56 اذان ظهر
17:21:33 غروب آفتاب
17:40:13 اذان مغرب

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  ادامه سینمایی یک اتفاق ساده 45 دقیقه

 • 00:45

  در اعماق دریا 45 دقیقه

 • 01:30

  سریال شمعدونی 60 دقیقه

 • 02:30

  طنز پیشگان 60 دقیقه

 • 03:30

  سریال تاپیلمیش 60 دقیقه

 • 04:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 05:00

  سحرگاهان 30 دقیقه

 • 05:30

  ویژه اذان صبح 15 دقیقه

 • 05:45

  سینمایی 165 دقیقه

 • 08:30

  ساغ یاشا 60 دقیقه

 • 09:30

  دیار به دیار 15 دقیقه

 • 09:45

  مسابقه فاز 45 دقیقه

 • 10:30

  سریال شمعدونی 75 دقیقه

 • 11:45

  اذان نغمه سی 30 دقیقه

 • 12:15

  ویژه اذان ظهر 30 دقیقه

 • 12:45

  ائویمیز ( خانواده ) 60 دقیقه

 • 13:45

  سینمایی یک اتفاق ساده 105 دقیقه

 • 15:30

  نوژین 30 دقیقه

 • 16:00

  مسابقه فاز 45 دقیقه

 • 16:45

  تقریب و تمدن 15 دقیقه

 • 17:00

  سریال تاپیلمیش 45 دقیقه

 • 17:45

  ویژه اذان مغرب 15 دقیقه

 • 18:00

  حرف آخر 75 دقیقه

 • 19:15

  یاریگران زندگی 15 دقیقه

 • 19:30

  دهه پنجم 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 45 دقیقه

 • 20:45

  گفتگوی ویژه خبری 15 دقیقه

 • 21:00

  اولدوز ( شبانه ) 60 دقیقه

 • 22:00

  سریال تاپیلمیش 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر آذری 15 دقیقه

 • 23:15

  سینمایی درهم برهم

محتوا با برچسب رهبر معظم انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد