یاز نفسی

برنامه ای است که برای استقبال از سال جدید 95 و لحظه تحویل سال تهیه گردیده و بصورت زنده با مخاطبین همراه خواهد شد در این برنامه سعی خواهد شد حال و هوای شاد و عرفانی داشته باشد .

30 اسفند 10:30 الی 14:30 رادیو چی چست

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده و نویسنده : خانم آفریده

دستیار : بهزادفر

تهیه کننده : عبدالی

گزارشگر : بابازاده

تاریخ تولید: 1395