یازچیچکی

برنامه یازچیکی ویژه تحویل سال با رویکرد تفریحی و سرگرمی و اطلاعاتی و آموزشی برای مخاطبین به شکل زنده پخش می شود و در این برنامه به متن ، قصه داستان عاشقی ، نوروز و کودکان ، نمایش ، گزارش ، مسابقه ، ارتباط یا مراکز صداوسیما ، بهار در شعر و قرآن ، راهیان نور ، فولکلور ، شعارسال و بیانات رهبری پرداخت می شود . 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : حبیب شکیب 

تاریخ تولید: 1394