گئجه ناغیلی

برنامه گئجه ناغیلی در راستای توجه به موسیقی محلی آذربایجان و ارج نهادن به عاشق های محلی و توجه به فرهنگ و فولکلور بومی استان در شاخه داستانهای محلی که عمدتاً و متاسفانه بصورت مکتوب نبوده و فقط به صورت شفاهی و سینه به سینه از عاشقی به عاشق دیگری و در قالب استاد ، شاگردی تا به حال حفظ شده ، تهیه و پخش می گردد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : حبیب شکیب

روایت گر : عاشق ذکریا ملکی

تاریخ تولید: 1395