گون آیدین

 

برنامه گون آیدین جهت ارتقاء آگاهی ها و تعمیق باور عمومی نسبت به رعایت نظم و قانون و ناهنجاریها و ارتقاء مطالبات مردم نسبت به تحقق محورهای اجتماعی و آشنایی مردم با روش هاو قوانین رفع منازعات و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی و قوانین عبور و مرور و ضوابط آپارتمان نشینی و ... می پردازد . 

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده : سیروس شیری

مجری : خانم تقی پور 

تاریخ تولید: 1394