کنکاش (جمعه ها ساعت 17:30)

برنامه کنکاش کاری از واحد سیاسی مرکز صدای آذربایجان غربی است که پیرامون موضوعات و حوادث مهم سیاسی روز ایران ، منطقه و جهان به صورت تولیدی ، روزهای جمعه از ساعت  17:30 به مدت 30 دقیقه  در جهت ارتقای سطح آگاهی سیاسی مردم استان پخش می گردد . 

آیتم های برنامه  بخش کارشناسی ، گزارش مردمی و خبرهای سیاسی و ... می باشد .

Loading the player...
عوامل تولید:

 تهیه کننده : زهرا محمدی

نویسنده : زهرا قدمی

گوینده : زهرا قدمی

 

 

تاریخ تولید: 1400