کنکاش

برنامه کنکاش کاری از واحد سیاسی مرکز صدای آذربایجان غربی است که پیرامون موضوعات و حوادث مهم سیاسی روز ایران ، منطقه و جهان به صورت تولیدی ، روزهای جمعه از ساعت 12 الی 12:30 به مدت 30 دقیقه  در جهت ارتقای سطح آگاهی سیاسی مردم استان پخش می گردد . 

آیتم های برنامه  بخش کارشناسی ، گزارش مردمی و خبرهای سیاسی و ... می باشد .

Loading the player...
عوامل تولید:

 تهیه کننده : ابوالفضل اخوان

نویسنده : وحید نوروزی

گوینده : نشمیل نظامی

گزارشگر : زهرا محمدی

 

تاریخ تولید: 1395