کندیمیز

استان ما با وجود منابع نیروی انسانی ، آب و خاک ارزشمند که از قطب های کشاورزی و دامداری کشور بوده و مزیت اصلی آن کشاورزی و دامداری است که از پیشرفت ها و جهش های خوبی در زمینه کشاورزی برخوردار است . ارتقاء بهره وری منابع عوامل و فعالیت ها ، توسعه بازار صادرات فرآورده های کشاورزی ، ارتقاء سطح امنیت سرمایه گذاری و تولید در بخش کشاورزی و افزایش سطح درآمد کشاورزان منطقه از اهداف سازمان جهادکشاورزی است که این برنامه سعی در پوشش و اطلاع رسانی این اهداف خواهد داشت . 

Loading the player...
سال تولید: 1394
عوامل تولید:

 

تهیه کننده : جلیل سبزی

کارگردان : محمدرضا خوش لهجه

تصویربردار : کنعان خدامرادی