کندیمیز

برنامه کندیمیز یک برنامه مشارکتی با سازمان جهادکشاورزی می باشد که به مدت 60 دقیقه به تهیه کنندگی حبیب شکیب از شبکه چی چست تهیه و پخش می شود . هدف از پخش این برنامه باتوجه به نام این برنامه ، آشنایی روستائیان در وهله اول با سیاستهای ترویجی و آموزشی سازمان جهادکشاورزی است در کنار این امر مهم ارائه سیمای روستای توسعه یافته با حفظ هویت و فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی یکی دیگر از اهداف این برنامه می باشد ، که انشاء الله به نوبه خود قدم های بلندی در ترویج زندگی روستایی و مهاجرت معکوس و یا به عبارتی مهاجرت از شهر و روستا شود . مخاطب این برنامه اقشار جامعه اعم از روستایی و شهری بوده و جالب اینکه طبقات مختلف از نظر میزان سواد جزو مخاطبان این برنامه می باشند. محور اصلی موضوع در برنامه از لحاظ تقسیم بندی موضوعی اقتصادی بوده ولی موضوعات اجتماعی و فرهنگی را نیز شامل می شود . 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : حبیب شکیب

گوینده : معلم

گزارشگر : حسین زاده 

تاریخ تولید: 1394