کندیمیز (19:10 الی19:40)

چاپ کندیمیز ارسال به دوستان برنامه کندیمیز با در نظرگرفتن نیازها و خواسته های روستائیان در روستاهای استان به صورت زنده هر روز از ساعت ۱۹:۱۰ پخش می شود . روستاها و روستائیان در استان آذربایجان غربی جایگاه ویژه ای دارند سهم کشاورزی و اهمیت به قشر کشاورزان در توسعه اقتصادی استان بسیار زیاد می باشد . این برنامه با محتوای معرفی روستاهای استان و بررسی مشکلات روستائیان به صورت مستند گزارشی تهیه می شود .

Loading the player...
عوامل تولید:

عوامل تولید: تهیه کننده : رضا خاکمردانی گوینده و نویسنده : کاظم معلم گزارشگر ان : عسگر حسین زاده و اژدری

تاریخ تولید: 1398