جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

کسب موفقیت صداوسیمای آذربایجان غربی - نمایش محتوای روابط عمومی

 

 

اخبار داخلی مرکز

کسب موفقیت صداوسیمای آذربایجان غربی

کسب موفقیت صداوسیمای آذربایجان غربی


روابط عمومی / رویدادهای مرکز

صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی رتبه اول کاربری اتوماسیون مکاتبات اداری و نیز رتبه دوم پیشرفت در این سامانه را در بین مراکز صداوسیمای استانها بدست آورد .

براساس ارزیابی های بعمل آمده از سوی اداره کل فناوری اطلاعات ، در شش ماهه اول سال  صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی در زمینه استفاده بهینه از اتوماسیون اداری و صرفه جویی در کاغذ رتبه اول و در رشد ثبت نامه ؛ رتبه دوم را کسب نمود .

 

 

آدرس کوتاه :