کرانه های چی چست

برنامه از کرانه های چی چست بصورت مشارکتی با سازمان گردشگری ، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان روزهای سه شنبه از ساعت 11 تهیه و پخش می شود .

هدف این برنامه معرفی جاذبه های گردشگری استان می باشد و در این برنامه ظرفیت های طبیعی ، باستانی و تاریخی شهرستان های استان از شمال تا جنوب بیان می شود . کارشناسان سازمان گردشگری ، صنایع دستی و میراث فرهنگی با مستندات ویژه بصورت علمی و تخصصی به معرفی جاذبه های گردشگری استان می پردازند .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : ناصر رسول زاده

گوینده : حاجی وندایی

گزارشگر: سعیدی

تاریخ تولید: 1396