چشم انداز

برنامه چشم انداز برنامه ای علمی است که در راستای برجسته سازی ظرفیت های علمی استان و همچنین معرفی نخبگان و چهره های علمی منطقه از صدای مرکز آذربایجان غربی هرهفته پنج شنبه از ساعت 9:30 الی 10 به سمع شنوندگان می رسد .

این برنامه با تهیه آیتم های مختلفی اعم از مطالب علمی ، کارشناس ، گزارش و مصاحبه با نخبگان علمی و همچنین پخش اخبار تازه های علمی سعی دارد تمامی علاقه مندان به علم در تمامی سنین به خصوص اعتلای استان بپردازد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :خانم مجردآذر

نویسنده : خانم قهرمانی و مجردآذر

گزارشگر : وفاپیشه

گویندگان : خانم بانی ، نظامی و حاج وندایی

تاریخ تولید: 1395