بازگشت به صفحه کامل

چشمه سار نور

برنامه چشمه سارنور برگزیده ای از سخنرانی ها و بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی می باشد که به تناسب شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه انتخاب و پخش می شود . تشریح دیدگاههای امام خمینی و رهبر معظم انقلاب - ارائه تحلیل از مسائل سیاسی و اجتماعی از نظر امام خمینی و رهبر معظم انقلاب - توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شبهات و فداکاری - تبیین فضای سیاسی و تحلیل رفتار و مواضع سیاسی جهان م جامعه - طرح خطرات و تعهدات پیش روی جامعه ایران از اهداف این برنامه می باشد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : سولماز رشیدنیا

تاریخ تولید: 1393