رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

پایانه مرزی بازرگان، دومین پایانه کشور در ترانزیت کالا

پایانه مرزی بازرگان، دومین پایانه کشور در ترانزیت کالا


ارومیه/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی

پایانه مرزی بازرگان، دومین پایانه کشور در ترانزیت کالا

پایانه مرزی بازرگان یکی از پایانه های مهم مرزی و زمینی کشور در شمال پایانه مرزی بازرگان، دوم پایانه کشور در ترانزیت کالااستان آذربایجان غربی است که امسال از کل ترانزیت کشور بعد از پایانه بندر شهید رجایی با بیش از 14 درصد کل ترانزیت مقام دوم را بخود اختصاص داده است.

اکبر پور مدیر پایانه مرزی بازرگان گفت: میزان تردد کامیون در 11 ماهه اخیر 23 هزار و 500 دستگاه بوده که روزانه 775 دستگاه کامیون از این پایانه تردد می کنند. برای ساماندهی و تسهیل تردد کامیونها در این پایانه طرح فاز دوم کارهای باقی مانده پایانه مرزی بازرگان در دست با 45 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست. عملیات فاز دوم کارهای باقی مانده پایانه مرزی بازرگان شامل احداث پارکینگ ها، محوطه سازی پارکینگ خودروهای سواری و همچنین دیوار کشی محوطه با اعتباراولیه 157 میلیارد ریال در مرحله اجراست و 45 درصد پیشرفت دارد. در قالب اجرای این طرح هزار و 100 متر دیوار کشی، 17 هزار و 200 متر مربع بتون ریزی، 6 هزار و 500 متر جدول کشی و 3 هزار متر مربع هم کفپوش بتونی در این پایانه صورت گرفته است. با اتمام این طرح، شاهد تسهیل در تردد کامیونها و روان سازی آنها در پایانه مرزی بازرگان خواهیم بود.