ویژه برنامه هفته پژوهش

اهمیت و ارزش پژوهش در جهان علم و صنعت برکسی پوشیده نیست و بسیاری آنها را زیربنای پیشرفت و توسعه کشور می دانند پژوهش آغاز دانستن و نخستین گام آموختن است بادرنظر گرفتن موارد ذکر شده صدای مرکز آذربایجان غربی نیز با تولید ویژه برنامه ای به مناسبت هفته پژوهش گام کوچکی را در معرفی و شناساندن اهمیت هفته پژوهش برداشت . در این برنامه نکاتی در مورد ارزش و اهمیت پژوهش نیز توسط مجری برنامه به سمع شنوندگان رسید .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : حمیرا آذرخش

نویسنده : بهرنگ منتخبی

گوینده : محسن صادقیان 

تاریخ تولید: 1394