ویژه برنامه روز قدس

 شبكه استاني سيما به تهيه كنندگي داود غفاري آذر و قربان قاسمی با پخش ويژه برنامه ي روز قدس بطور زنده از ساعت 9 صبح  و اعزام 12 اكيپ تصويربرداري و گزارشگردر سطح شهر و مسير راهپيمايي به انعكاس لحظه به لحظه راهپيمايي مردم در اين حماسه بزرگ خواهد پرداخت . ارتباط با شبكه هاي مختلف سراسري، مصاحبه با مردم ، پخش پيامهاي مردمي و بيانيه هاي ارگانها و سازمانها  از بخش هاي مختلف اين برنامه است .

Loading the player...
سال تولید: 1394
عوامل تولید:

تهيه كنندگان : داود غفاري آذر و قربان قاسمی