هنرنامه

هنرنامه برنامه ایست نیم ساعته که به عنوان مجله فرهنگ و هنر استان تقدیم هنرمندان هم استانی می شود و سعی در اطلاع رسانی و رویدادهای فرهنگی و هنری را دارد .

 در این برنامه به معرفی یکی از رشته های هنری و یا زیرشاخه های آن و اساتید و هنرمندان بنام استانی و کشوری در رشته مربوطه و همچنین به معرفی و یا گفتگو با یکی از هنرمندان و یا نویسندگان و ادیبان استانی و بررسی و نقد آثار مکتوب وهنری توسط کارشناسان برنامه و معرفی یکی از آثار و یا میراث فرهنگی هنری استان و ... می پردازد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده ، نوسینده و گوینده : محمد کاظمی

گزارشگر : الناز بهزادفر

تاریخ تولید: 1396