میراث شوم

میراث شوم برنامه مستندی است که درخصوص مسئله ننگین کشف حجاب رضاخان از مرکز آذربایجان غربی به زبان فارسی تهیه و پخش می شود این برنامه به صورت کاملاً مستند و تحلیلی ریشه های مسئله شوم کشف حجاب رضاخانی را مورد بررسی قرار دارد در 17 دیماه 1314 رضاخان بنا به توصیه اکید و استعماری روباه پیر، انگلیس فتّان ، دست به تاراج نهادهای دینی ملت ایران زد و کشف حجاب را برای زنان ایران اجباری نمود که مقاومت های فراوانی در پی داشت و ... .

Loading the player...
سال تولید: 1394
عوامل تولید:

نویسنده ، محقق و تهیه کننده : رضا خاکمردانی

گوینده : مجتبی حاجی وندایی و خانم قهرمانی

گزارشگر : رها بابازاده

کارشناس : خانم رحیمی ( استاد حوزه و دانشگاه )