موج ورزش

برنامه موج ورزش هر روز به صورت زنده از ساعت 9:35 به استثنای روزهای تعطیل ، به تهیه کنندگی زینب اسمی تهیه و پخش می شود . این برنامه سعی دارد تا نشاط و شادابی صبحگاهی را به مردم استان هدیه کند .

این برنامه با حضور مسئولان و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی جهت بررسی مشکلات و مسائل ورزش استان و معرفی قهرمانان استان  و ... پرداخت می کند .

موج ورزش با تهیه گزارشاتی از سطح شهر ، فعالیت های ورزشی مردم استان را در صبح آیینه ای منعکس می کند .


 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : زینب اسمی

گوینده و نویسنده : محسن صادقیان

گزارشگران : لطیفه بابازاده

تاریخ تولید: 1395