جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

معاون برنامه ریزی و منابع مالی مرکز آذربایجان غربی منصوب شد - نمایش محتوای روابط عمومی

 

 

اخبار داخلی مرکز

معاون برنامه ریزی و منابع مالی مرکز آذربایجان غربی منصوب شد

معاون برنامه ریزی و منابع مالی مرکز آذربایجان غربی منصوب شد


معاون برنامه ریزی و منابع مالی مرکز آذربایجان غربی منصوب شد

معاون برنامه ریزی و منابع مالی مرکز آذربایجان غربی منصوب شد

معاون برنامه ریزی و منابع مالی مرکز آذربایجان غربی منصوب شد

مدیرکل مرکز آذربایجان غربی طی حکمی کاظم مولودی را به سمت معاون برنامه ریزی و منابع مالی صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی منصوب کرد .

برنامه ریزی دقیق و هدفمند جهت تحقق اهداف و سیاست های محتوایی سازمان ، توسعه و بروز رسانی سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز در برنامه ها  ، رشد و ارتقاء بهره وری فعالیت ها ، بهینه سازی هزینه ها و پرهیز از اسراف و هزینه های غیر ضرور ، رعایت انضباط مالی و نظارت مستمر بر هزینه کرد منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات ، بررسی راهکارهای جذب منابع برون سازمانی و درآمدزایی در قالب برنامه های مشارکتی برخی از ماموریت های ابلاغی و مورد انتظار در حکم معاون برنامه ریزی و منابع مالی می باشد . وی کارشناس ارشد مدیریت دولتی می باشد که از سال 71 همکاری خود را با صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی با عنوان کارشناس مالی آغاز کرده ، که از سال 81  تا 91 بعنوان مدیر مالی و از سال 91 معاونت اداری مالی مرکز آذربایجان غربی را در کارنامه خود دارد  .

 

آدرس کوتاه :