حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷

مسجد مطلب خان خوی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد مطلب خان خوی

Loading the player...

دانلود

اين بنا درمرکز شهر، کنار بازار و ابتداي خيابان طالقاني واقع گرديده و ازبناهاي قديمي و درخور توجه خوي است . درخصوص تاريخ ساخت و صورت اوليه بنا اطلاع دقيقي در دست نيست ؛ ليکن آنچه که بيشتر مورد توافق است، اين است که بناي مسجد دردوره ايلخاني ساخته شده و دردوره قاجاريه از طرف مطلب خان- حاکم خوي- تغييرات و تعميرا تي در آن صورت گرفته است . بناي کنوني مسجد به ابعاد تقريبي 23×30 متر، درميان داراي صحن روبازي به ابعاد تقريبي 16×16 متر است که در اطراف آن ، حجرات دوطبقه ، شاه نشين هاي رفيع و در وسط آن، حوض سنگي بزرگي قرار دارد . همچنين دربخش شمالي ، شبستاني مستطيل شکل به ابعاد تقريبي 6×10متر واقع شده است . با مطالعه نقشه و ويژگي هاي ساختماني بنا تا حدودي مي توان وضعيت اوليه بنا را بازسازي کرد که بر طبق آن، بناي اوليه به صورت گنبدخانه اي بزرگ با ايواني درنماي شمالي بوده است . فضاي داخلي گنبد خانه به ابعاد تقريبي 16×16 متر با پوشش بزرگ گنبدي مسقف مي شده و در اضلاع داخلي آن، شاه نشين هاي بزرگ، و درميانه ضلع جنوبي، محراب بزرگي قرار داشته است . در دو زاويه جنوبي بنا، جرزهاي حجيم و در داخل آنها، راه پله هايي براي دسترسي به پشت بام ساخته بوده اند . جرزهاي حجيم جنوبي و زواياي مستحکم شمالي بنا ممکن است تکيه گاه و پشتبند گنبد بزرگ بنا بوده باشد . بعد از ساخت بنا تا دوره قاجاريه، گنبد بنا فروريخته و بازسازي آن در دوره قاجار امکان پذير نبوده است . بدين خاطر، فضاي گنبد خانه در اين دوره تبديل به صحن روباز گرديده و ايوان نيز به صورت نمازخانه اي تغييرشکل يافته است.