مسابقه پیامکی

📱 مسابقه پیامکی امر به معروف و نهی از منکر

 

سوال امروز

 

در کدام سوره از سوره های قرآن به واجب فراموش شده حکم شده است ؟

 

۱ ) سوره حج آیه ۴۱

 

۲) سوره مائده آیه ۷۹

 

۳) سوره آل عمران آیه ۱۰۴

 

۴) سوره مومنون آیه ۹۶

 

◾ در دهه اول ماه محرم هر روز به یک نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح را ارسال نمایند .

 

🔸 به قید قرعه هدیه یک میلیون ریالی تقدیم خواهد شد .

 

🔺 عدد گزینه صحیح را تا ساعت ۲۴ امروز به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۶۲۰ ارسال فرمایید .


دانلود