مردم و مالیات

مردم و مالیات برنامه ای است با مشارکت اداره کل اقتصاد ودارایی استان که روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 9:30 صبح بصورت زنده تهیه و پخش می شود . در این برنامه مخاطبان با مالیات و واژه های مالیاتی با حضور کارشناسان بیشتر آشنا می شوند .

مسابقه ، تماس تلفنی ، گزارش وشنیدی های مالیاتی از بخشهای مختلف این برنامه می باشد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : عزیزه بهمنی

گوینده : بیتا علیپور

گزارشگر : محسن صادقیان

صدابردار : علی رحیمی

تاریخ تولید: 1395