سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

قیام 29 بهمن مردم تبریز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قیام 29 بهمن مردم تبریز

 سالروز قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز با مقام معظم رهبری