حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷

قطار - نمایش محتوای موسیقی

 

 

قطار

قطار

قطار

این قطار
از وصال رهسپار حسرت است
 از وطن قلب من
 به‌سوی غربت
یا شاید راهی  تقدیری دیگرگون
خدای را،نگاه دارید این قطار رفته را

خنده‌ام را می‌بَرد
 واشکم را جامی گذارد
ته دلم خالی‌می‌شود
و چشمانم اشک‌آلود
این قطار دارد نوای هجران می‌نوازد
خدای را،نگاه دارید این قطار رفته را

زمان را تکه‌تکه  درو می کند  این قطار
دارداز روی عشق من رد می‌شود
دارد اشکهای مرا  می‌نوشد
خدای را،نگاه دارید این قطار رفته را

شتابان از پی‌اش می‌دوم
صدایش می‌کنم
به آن نمی‌رسم
نمی‌توانم از آن دل بکنم
رفته را چگونه دوباره به دست بیاورم؟
 خدای را،نگاه دارید این قطار رفته را

دارد بهارم را با خود می برد
دستان او را از دستم جدا‌ می‌کند  و می رود
 نگذارید
این نگار من است که می برد
خدای را،نگاه دارید این قطار رفته را...