قانون جلوه سی

برنامه قانون جلوه سی به آشناسازی مخاطبان با مسائل قضایی و حقوقی ، نحوه دفاع از پرونده های حقوقی در محاکم قضایی و دادگستری و آشنایی با جرائم و تخلفات اجتماعی و ... می پردازد . این برنامه با مشارکت دادگستری استان بصورت زنده از شبکه استانی چی چست تهیه و پخش می شود .

 

برنامه قانون جلوه سی بخش هایی همچون گزارش مردمی ، کارشناسی و اخبار دادگستری می باشد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : هادی قدرپوران

دستار تهیه کننده : هاشم طلوعی

گوینده و نویسنده : محمدرضا منصور ندایی

تاریخ تولید: 1396