فرکانس پخش سیما

 

شهرستان

10 شبکه اول

10 شبکه دوم

ارومیه و حومه

( UHF-35 )

586MHZ

( UHF-41 )

634MHZ

شوط ، قره ضیاءالدین و پلدشت

( UHF-30 )

546MHZ

( UHF-47 )

682MHZ

نقده ، اشنویه ، محمدیار و پیرانشهر

 ( UHF-34 )

578MHZ

( UHF-40 )

626MHZ

خوی ، دیزج دیز و فیرورق

UHF-45)

666MHZ

( UHF-51 )

714MHZ

مهاباد و حومه

 ( 24-UHF )

498MHZ

( 30-UHF )

546MHZ

سلماس و حومه

 (26-UHF)

514MHZ

( UHF-32 )

658MHZ

سیه چشمه و حومه

( UHF-38 )

610MHZ

( UHF-44 )

658MHZ

شاهین دژ و حومه

( UHF-44 )

658MHZ

( UHF-50 )

706MHZ

ماکو و بازرگان

( UHF-39 )

618MHZ

( UHF-45 )

666MHZ

تکاب و حومه

( UHF-21 )

474MHZ

( UHF-27 )

522MHZ

بوکان و حومه

( UHF-30 )

546MHZ

( UHF-36 )

594MHZ

میاندوآب ، چهار برج و حومه

( UHF-30 )

546MHZ

( UHF-36 )

594MHZ

قره تپه( شهرک ولی عصر ، یزدکان و شکریازی)

( UHF-62 )

802MHZ

( UHF-68 )

850MHZ

قره باغ( قره باغ ، قالقاچی ، نجف آباد و مگور چین قلعه)

( UHF-44 )

658MHZ

( UHF-50 )

706MHZ

سردشت و حومه

( UHF-30 )

546MHZ

( UHF-36 )

594MHZ

کوه سلطان

( UHF-62 )

802 MHZ

( UHF-68 )

850 MHZ

شوط و یولاگلدی و حومه

( UHF-32 )

562MHZ

( UHF-52 )

723MHZ

بخشی از شهر مهاباد ( دوشان مجید  )

( UHF-27 )

522MHZ

( UHF-33 )

570MHZ

شیخ تپه ( بخشی از ارومیه)

(vhf-25)

506MHZ

(vhf-37)

602MHZ