جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

فرمانده دلها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فرمانده دلها

اجرا : گروه فاضل 
شاعر و سرپرست گروه : رضا مختاری 
تنظیم آهنگ : رضا خبیری 
تصویربردار و تدوین : میر تقی زاده 
دستیار : علی حکمت نیا