فردای بهتر

برنامه فردای بهتر با هدف تبیین آثار حضور مردم در تعیین سرنوشت کشور، نقش مردم در انتخابات و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان و همچنین نگاهی به انتخابات ادوار مختلف پخش می شود.

این برنامه بطور کامل بامحوریت ایجاد شور و نشاط عمومی برای برگزاری انتخابات و تاکید بر مشارکت مردم در سرنوشت خویش به موضوع انتخابات می پردازد.

Loading the player...
سال تولید: 1398
عوامل تولید:

تهیه کننده : داوود سلیمانپور

مجری : مهدی چودار رضایی

تصویربردار : رامک رفیع الدین