فجر گونلری (8:35 الی9:00)

ارتباط با مسئولین در خصوص بیان برنامه های ایام دهه فجر

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:عبدالی

مجری:بهزادفر

گزارشگر:سعیدی

تاریخ تولید: 1398