عشق قافله سی

برنامه با هدف آشنایی مخاطبان با فلسفه قیام امام حسین (ع) و عزاداری هر روز ساعت 18 الی 19:30 پخش می شود .

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : قدرپوران

دستیار تهیه : بابازاده

گویندگان : حاجی وندایی و علیپور

گزارشگزان : محمدی و سعیدی

نویسندگان : علیپور و خلیل دخت

تاریخ تولید: 1398