عرصه تولید (سه شنبه ها ساعت 12:30)

برنامه عرصه تولید در راستای شعار سال با حضور کار آفرینان و مسئولین حوزه کار و اشتغال  هر سه شنبه از ساعت  12:30 به مدت 30 دقیقه  در جهت ارتقای سطح آگاهی اقتصادی و سیاسی مردم استان پخش می گردد.

آیتم های برنامه بخش کارشناسی ، گزارش مردمی، مصاحبه با  کار آفرینان و خبرهای اقتصادی و ... می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: امیر ظریفیان

گوینده: امیر ظریفیان

گزارشگر: بهزاد اژدری

تاریخ تولید: 1399