عبور از تاریکی

این برنامه با مشارکت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با هدف آگاهی سازی نسبت به مواد مخدر، تهیه وپخش می شود.

معضل اعتياد به مواد مخدر، بلاي خانمان‌سوزي است كه جامعه‌هاي بشري را در چنگال مرگ‌آور خويش گرفتار ساخته‌است. اين ماده هراس‌آور، قدرت انديشه، نوآوري، پشتكار، كوشش و سازندگي را در انسان‌ها به‌ويژه در نسل جوان جامعه، از بين مي‌برد و بنيان خانوادگي و اعتقاد ديني آنان را به نابودي مي‌كشاند.

آشنایی خانواده ها با مقوله اعتیاد ومعضلات آن وآسیب های مواد مخدر و همچنین تهیه گزارش از آسیب دیدگان و کارشناسان مربوطه جهت آگاهی بیشتر خانوده ها از بخش های مختلف برنامه عبور از تاریکی  است .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : علی هناره

گوینده : نیما اسکندری

گزارشگر : جعفر پاک نیا

تاریخ تولید: 1396