عبور از تاریکی

برنامه عبور از تاریکی در راستای بررسی عوامل اعتیاد و زیانهای اجتماعی آن کارشناس برنامه براساس صحبتهای افرادی که غالباً در مراکز ترک اعتیاد می کنند آسیب شناسی کرده و به بیان انگیزه های ترک اعتیاد می پردازد .

از اهداف این برنامه آشناسازی مخاطبان با خطرات و عوارض مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد و کمک به افرادی که با این بلای خانمانسوز درگیر هستند و درصدد ترک آن برآمده اند می باشد .

این برنامه با مشارکت شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخددر استان تهیه شده است .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : عزیزه بهمنی

گوینده : کاظمی

صدابردار : علی حسین زاده

گزارشگر : محسن صادقیان

تاریخ تولید: 1395